โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นม.1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอรพินพิทยาที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 คน ดังนี้ สอบได้กลุ่มการเรียน Smart YRC ( นักเรียนทุน) จำนวน 1 คน คือ เด็กหญิงสุพิชญา บุญทากลาง สอบได้กลุ่มการเรียน ห้องเรียนปกติ จำนวน 3 คน คือ เด็กหญิงนันท์นภัส พันวัน เด็กหญิงเก่งสุพรรลกัลยา วิจิตรรัตนไตร และเด็กชายปัณณวิชญ์ ภคบวร
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,00:00   อ่าน 435 ครั้ง