โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบผ่ายการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นม.1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอรพินพิทยาที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 10 คน ดังนี้ เด็กหญิงสุพิชญา บุญทากลาง เด็กหญิงนันท์นภัส พันวัน เด็กหญิงเก่งสุพรรลกัลยา วิจิตรรัตนไตร เด็กหญิงสุพิชญา ชอบธรรม เด็กหญิงชนันท์ภัสส์ ตาเจริญเมือง เด็กหญิงมนัญชยา หน่อใหม่ เด็กหญิงอนัญญา ศิริสุข เด็กหญิงรมย์รวินท์ เนตรงาม เด็กชายชโยทิต ยาชะวันนา และเด็กชายปัณณวิชญ์ ภคบวร
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,00:00   อ่าน 339 ครั้ง