โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับการตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสิ่งแวดล้อมจาก สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำพูน

วันที่ 7 มกราคม 2562 โรงเรียนอรพินพิทยาต้อนรับคณะกรรมการของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำพูน ที่มาตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยมีทีมบริหารของโรงเรียนให้การต้อนรับ ดังนี้ อาจารย์เฉลิม รัชชนะกุล ประธานที่ปรึกษา อาจารย์กมลทิพย์ รัชชนะกุล ผู้จัดการโรงเรียนอรพินพิทยา อาจารย์ประยูร ลังการ์พินธุ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ ดร.นาวิน วิยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรพินพิทยา อาจารย์ศรีวรรณ ชัวศิริกุล หัวหน้าฝ่ายวิชาการ อาจารย์ภาวิณี อาทิตยาภิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย อาจารย์ดาราศรี สุทธิพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป อาจารย์สงกรานต์ กาวิระ หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ และอาจารย์พิชารัตน์ จตุรพงศธร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2562,19:38   อ่าน 279 ครั้ง