โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรม "วันครู" ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ. 2562 ของ สพป. ลำพูน เขต 1
วันที่ 16 มกราคม 2562 ดร.นาวิน วิยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรพินพิทยา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรม "งานวันครู" ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ.2562 ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดลำพูน ในการนี้มี คุณครูศรีวรรณ ชัวศิริกุล ห้วหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนอรพินพิทยา และคุณครูสงกรานต์ กาวิระ หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนอรพินพิทยา ได้รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ "เป็นครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น และเป็นผู้มีผลงานในด้านการอนุรักษ์ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดลำพูน" จาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ซึ่งร่วมเป็นเกียรติเป็นประธานในพิธี ทางฝ่ายบริหารโรงเรียนอรพินพิทยาขอแสดงความยินดีกับคุณครูทั้งสองท่าน ขอให้ท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนอรพินพิทยาสืบไป.
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2562,18:38   อ่าน 303 ครั้ง