โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET วิชา คณิตศาสตร์ ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอรพินพิทยาขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงนันท์นภัส พันวัน ที่สอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม จากการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2562,12:05   อ่าน 304 ครั้ง