โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูผู้สอนยุวกาชาดเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ณ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
ดร.นาวิน วิยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรพินพิทยา พร้อมด้วยคุณครูสุชาดา แซ่ตง หัวหน้างานยุวกาชาด และคุณครูวิลาสินี ว่องธนสาร หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน นำคุณครูผู้สอนยุวกาชาดโรงเรียนอรพินพิทยา จำนวน 8 คน เข้าร่วม "การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด" หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 359 ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งจัดการฝึกอบรมโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน สนับสนุนการอบรมจาก สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2562,00:00   อ่าน 341 ครั้ง