โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
การสอนในโครงการ D.A.R.E ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอรพินพิทยา ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอรพินพิทยาร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน จัดกิจกรรมในโครงการ D.A.R.E ซึ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด การดูแลตนเองให้พ้นจากภัยสังคมทั้งปวง เป็นการบูรณาการกับวิชาสังคมศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจถึงโทษของยาเสพติด เพื่อก้าวสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป

โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2562,03:04   อ่าน 640 ครั้ง