โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอรพินพิทยา ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬานักเรียน ปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอรพินพิทยา ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬานักเรียน "TAEKWONDO STUDENT OPEN 2020" ณ ห้องสกายฮอลล์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

.....1. เด็กชายวิชชุกร เป็งป่อง นักเรียนชั้น อ.3/6 ได้รับเหรียญเงิน ประเภท ยุวชนชาย อายุ 6 ปี น้ำหนัก 20-23 กิโลกรัม

.....2. เด็กชายชนัญชิต ฐิติฐานิตา นักเรียนชั้น ป.2/4 ได้รับเหรียญเงิน ประเภท ยุวชนชาย อายุ 7-8 ปี น้ำหนัก 26-30 กิโลกรัม

.....3. เด็กชายณฐพบ พาหิรัญ นักเรียนชั้น ป.2/5 ได้รับเหรียญทอง ประเภท ยุวชนชาย อายุ 7-8 ปี น้ำหนัก 20-23 กิโลกรัม

.....4. เด็กชายปฤษฎี บุญเลิศ นักเรียนชั้น ป.2/6 ได้รับเหรียญทอง ประเภท ยุวชนชาย อายุ 7-8 ปี น้ำหนัก 20-23 กิโลกรัม

.....5. เด็กชายชุติพนนธ์ มิ่งมงคลศศิธร นักเรียนชั้น ป.3/4 ได้รับเหรียญเงิน ประเภท ยุวชนชาย อายุ 7-8 ปี น้ำหนัก 20-23 กิโลกรัม

.....6. เด็กหญิงณัทธมนกาญจน์ ทามะนิตย์ นักเรียนชั้น ป.5/6 ได้รับเหรียญทอง ประเภท ยุวชนหญิง อายุ 11-12 ปี น้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป และเหรียญทอง ประเภท คาเด็ทหญิง อายุ 12-14 ปี น้ำหนัก 44-47 กิโลกรัม

.....7. เด็กหญิงปาณปวีณ์ อุตโนคาร นักเรียนชั้น ป.2/4 ได้รับเหรียญเงิน ประเภท ยุวชนหญิง อายุ 7-8 ปี

.....8. เด็กชายจิรณัฐ ยอดอุโมงค์ นักเรียนชั้น ป.2/5 ได้รับเหรียญเงิน ประเภท ยุวชนชาย อายุ 7-8 ปี

.....9. เด็กชายพชร มณีรัตน์ นักเรียนชั้น ป.4/4 ได้รับเหรียญเงิน ประเภท ยุวชนชาย อายุ 9-10 ปี

โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2563,10:00   อ่าน 12 ครั้ง