โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์
เด็กหญิงวิภาวินี  บุมาลี  เด็กหญิงณิชนันทน์  ผดุงพันธ์  เด็กหญิงลภัสกร  มีแจ้  เด็กหญิงวริศรา  อินต๊ะเหล็ก
เด็กหญิงณิชนันทน์  กุณกาศ  เด็กหญิงจิณณพัต  จินดาหลวง  เด็กชายปภังกร  เนตรแสงศรี  เด็กชายกิตติทัต  
นามวงค์  เด็กชายปกรณ์วริศ  นพธนชัยวัฒน์  เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  คำพรหม  เด็กชายฤทธิชัย  บุญมา


โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2565,00:00   อ่าน 167 ครั้ง