โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ธนิต จันทร์เอี่ยม (ปาล์ม)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 18
อีเมล์ : psradisepalmzaa@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : กองพันทหารราบที่3
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

: สามชายแดดใต้ จังหวัดยะลา

วันที่บันทึกข้อมูล : 10 มี.ค. 2558,12:31 น.   หมายเลขไอพี : 182.52.99.149


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล