โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 33 คน
ชื่อ-นามสกุล : ชฎาพร ชัยวิลยศ (หินมุก)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 59
ที่อยู่ : 101/57 ต. บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : hinmuk2006@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พัชรพรรณ (ศรีงาม)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 59
ที่อยู่ : 84/10 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน
เบอร์มือถือ : 0882515087
อีเมล์ : fahpatcharaphan@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธนวัต วังมูล (ธาม)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น :
ที่อยู่ : 319 ม.5 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 0614239235
อีเมล์ : tamagod53@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ผดุงเกียรติ ไชยรังษี (มุกมิก)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 18
ที่อยู่ : 36/1 ม.11 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
เบอร์มือถือ : 0864314851
อีเมล์ : Muklovenat2@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชนกันต์ (Atom)
ปีที่จบ : 56   รุ่น : 56
ที่อยู่ : www.facebook.com/atomoatomofficial
เบอร์มือถือ : www.facebook.com/atomoatomofficial
อีเมล์ : dsfsdfsdf@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นัทนลิน (โดนัท)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น :
ที่อยู่ : 53/1 หมู่ 9 ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง ลำพูน 51000
เบอร์มือถือ : 098-261-9688
อีเมล์ : pyuparat@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ต่อสกุล เหล็กโต (ต่อ)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 15
ที่อยู่ : 52 ม.1 ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน
เบอร์มือถือ : 0867285071
อีเมล์ : sunji_sasori@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เปรม นาเตจ๊ะ (เหน่ง)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : 13
ที่อยู่ : ุุ66 หมู่ 8 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
เบอร์มือถือ : 0895598770
อีเมล์ : pnateja@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุธาสินี ทองชัย (พลอย)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 18
ที่อยู่ : 99/131 ม.11 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน
เบอร์มือถือ : 0833258853
อีเมล์ : ployzapnk@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธนิต จันทร์เอี่ยม (ปาล์ม)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 18
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 40 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพู
เบอร์มือถือ : 0933072030
อีเมล์ : psradisepalmzaa@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธนิต จันทร์เอี่ยม (ปาล์ม)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 18
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 40 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพู
เบอร์มือถือ : 0933072030
อีเมล์ : psradisepalmzaa@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุทธินันท์ มาลัย (เนสท์)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 18
ที่อยู่ : 92 ม.1 ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน
เบอร์มือถือ : 0821865090
อีเมล์ : Nest.suttinan@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม