โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : สุธาสินี ทองชัย (พลอย)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 18
อีเมล์ : ployzapnk@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 มี.ค. 2558,07:01 น.   หมายเลขไอพี : 180.183.159.60


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล