โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : เปรม นาเตจ๊ะ (เหน่ง)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : 13
อีเมล์ : pnateja@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Freelance
ตำแหน่ง : Freelance
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 05 ก.ย. 2558,10:21 น.   หมายเลขไอพี : 110.171.182.219


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล