โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ต่อสกุล เหล็กโต (ต่อ)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 15
อีเมล์ : sunji_sasori@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สำนักชลประทานที่1
ตำแหน่ง : นักธรณีวิทยา
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 29 ก.ย. 2558,17:59 น.   หมายเลขไอพี : 171.4.251.151


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล