โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ชนกันต์ (Atom)
ปีที่จบ : 56   รุ่น : 56
อีเมล์ : dsfsdfsdf@hotmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนเลาหจิตร
ตำแหน่ง : CEO
ที่อยู่ที่ทำงาน

: เดินตรงไปเลี้ยวซ้ายระวังข้างหน้า

วันที่บันทึกข้อมูล : 11 ก.ย. 2559,21:01 น.   หมายเลขไอพี : 118.174.49.159


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล