โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : พชรมณฑ์ เตชะโสด (ออม)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 60
อีเมล์ : aomsinpeet2@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 07 มิ.ย. 2561,21:14 น.   หมายเลขไอพี : 171.4.248.187


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล