โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 34 คน
ชื่อ-นามสกุล : สิปปภาส ขันอุละ (แม็ค)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : 13
อีเมล์ : makky_verygood@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พชร นันทนาวินิจกุล (เสกข์)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : 13
อีเมล์ : Suwijacques@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : รัฐพล สารรักษ์ (เฟรม)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : 13
อีเมล์ : Famejy@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จิรศักดิ์ จี้ฟู (โก้)
ปีที่จบ : 46   รุ่น : -
อีเมล์ : ่jira_engine@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกอบกุล บุญส่ง (ฝ้าย)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น :
อีเมล์ : fay.kob@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุรีพร ณ เชียงใหม่ (ฝ้าย)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น :
อีเมล์ : fay562997@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นภาธิป หนูเนียม (เป้)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น :
อีเมล์ : napatip_pe@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ยุทธภูมิ. อำนักมณี (อาร์ท)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น :
อีเมล์ : Art_keeper@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อรรถพล สุปินน๊ะวรรณา (อั๋น)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น :
อีเมล์ : nong-pimmy@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย จักรพันธ์ หลวงมูล (โน้ต)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : 13
อีเมล์ : note_jn@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม