โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 34 คน
ชื่อ-นามสกุล : สุทธินันท์ มาลัย (เนสท์)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 18
อีเมล์ : Nest.suttinan@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นราธิป พิชัยพงค์ (ฟลุ๊ค)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 18
อีเมล์ : fookboy_02@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นราธิป พิชัยพงค์ (ฟลุ๊ค)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 18
อีเมล์ : fookboy_02@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กฤตภาส ธนาขันธรรม (ต้นปาล์ม)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 18
อีเมล์ : tonplam_guitarrock@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พงศ์ธนา ละอองเอี่ยม (โน้ต )
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 18
อีเมล์ : gu_note05@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : รัชชานนท์ มุดซาเคน (บาย)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : 13
อีเมล์ : Ratchanon58@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชยธร หาญพรหม (ณัช )
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 18
อีเมล์ : Nat0124@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐภัทร เสนทรัพย์ (เกมส์)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 15
อีเมล์ : game_kunwtheen@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เกริกเกียรติ ศรีบุญเรือง (กุ๊กกุ๋ย)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : 13
อีเมล์ : kuitheone@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ภัทรวดี ชมภูพงษ์ (ไอซ์ )
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : 13
อีเมล์ : cruel_angle@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พีระวัฒน์ อินต๊ะหมุ้น (กอล์ฟ)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : 14
อีเมล์ : Peerawat_mju73@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : wannisa (por)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : 9
อีเมล์ : nam.pin@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม