โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 33 คน
ชื่อ-นามสกุล : นราธิป พิชัยพงค์ (ฟลุ๊ค)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 18
ที่อยู่ : 11/1 หมู่ 7 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง
เบอร์มือถือ : 0820295304
อีเมล์ : fookboy_02@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นราธิป พิชัยพงค์ (ฟลุ๊ค)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 18
ที่อยู่ : 11/1 หมู่ 7 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง
เบอร์มือถือ : 0820295304
อีเมล์ : fookboy_02@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กฤตภาส ธนาขันธรรม (ต้นปาล์ม)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 18
ที่อยู่ : 41 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน
เบอร์มือถือ : 0866548471
อีเมล์ : tonplam_guitarrock@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พงศ์ธนา ละอองเอี่ยม (โน้ต )
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 18
ที่อยู่ : 309 ม.3 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130
เบอร์มือถือ : 0959218496
อีเมล์ : gu_note05@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : รัชชานนท์ มุดซาเคน (บาย)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : 13
ที่อยู่ : 120 ม.7 ต.ตันธง อ.เมือง จ.ลำพูน
เบอร์มือถือ : 0815954163
อีเมล์ : Ratchanon58@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชยธร หาญพรหม (ณัช )
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 18
ที่อยู่ : 12 หมู่.6 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน
เบอร์มือถือ : 0815737692
อีเมล์ : Nat0124@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐภัทร เสนทรัพย์ (เกมส์)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 15
ที่อยู่ : 10 ซอย 1 ต.ในเมือง อ. เมือง จ. ลำพูน รหัส 51000
เบอร์มือถือ : 0903311001
อีเมล์ : game_kunwtheen@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เกริกเกียรติ ศรีบุญเรือง (กุ๊กกุ๋ย)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : 13
ที่อยู่ : 129 หมู่10 ตำบล ต้นธง อำเภอ เมือง จังหวัด ลำพูน 51000
เบอร์มือถือ : 0863470887
อีเมล์ : kuitheone@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ภัทรวดี ชมภูพงษ์ (ไอซ์ )
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : 13
ที่อยู่ : 45/2 ม.6 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
เบอร์มือถือ : 0871753238
อีเมล์ : cruel_angle@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พีระวัฒน์ อินต๊ะหมุ้น (กอล์ฟ)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : 14
ที่อยู่ : 45 หมู่ 5 ซอย 6 ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
เบอร์มือถือ : 0856949728
อีเมล์ : Peerawat_mju73@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : wannisa (por)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : 9
ที่อยู่ : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : nam.pin@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สิปปภาส ขันอุละ (แม็ค)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : 13
ที่อยู่ : 129 หมู่ 10 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
เบอร์มือถือ : 0847295824
อีเมล์ : makky_verygood@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม