โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับทองแดง จาก กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวผุสดี พรหมสิทธิ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสายระดับอนุบาล 3 / ครูประจำชั้นอนุบาล 3/5
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,11:02  อ่าน 66 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเงิน จาก กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกรรณิกา พิมพิรัตน์
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ห้องสมุด
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,10:55  อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับทองแดง จาก กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางรุ่งทิพย์ มาโนชญ์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,10:48  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับทองแดง จาก กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางวารุณี จุ่มเขียว
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,10:46  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเงิน จาก กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางอัจฉรา วงศ์ตันกาศ
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,10:39  อ่าน 67 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเงิน จาก กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางชัชฎาพร หาญพรหม
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,10:16  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเงิน จาก กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางภาวิณี อาทิตยาภิวัฒน์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย / ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,10:12  อ่าน 76 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเงิน จาก กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางธิดาพร จิรศรัณยานนท์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,10:06  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเงิน จาก กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางทัศนีย์ ชัยชนะ
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,10:05  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเงิน จาก กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางอัมรินทร์ ปินกันทา
ตำแหน่ง : หัวหน้าสายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,10:02  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..