โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับทองแดง จาก กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวผุสดี พรหมสิทธิ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสายระดับชั้นอนุบาล 3
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,11:02  อ่าน 168 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเงิน จาก กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกรรณิกา พิมพิรัตน์
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ห้องสมุด
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,10:55  อ่าน 163 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับทองแดง จาก กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางรุ่งทิพย์ มาโนชญ์
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,10:48  อ่าน 150 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับทองแดง จาก กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางวารุณี จุ่มเขียว
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,10:46  อ่าน 159 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเงิน จาก กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางอัจฉรา วงศ์ตันกาศ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอนวิชา สุขศึกษา ชั้น ป.4-6
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,10:39  อ่าน 241 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเงิน จาก กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางชัชฎาพร หาญพรหม
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,10:16  อ่าน 156 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเงิน จาก กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางภาวิณี อาทิตยาภิวัฒน์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,10:12  อ่าน 173 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเงิน จาก กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางธิดาพร จิรศรัณยานนท์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,10:06  อ่าน 149 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเงิน จาก กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางทัศนีย์ ชัยชนะ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอนวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,10:05  อ่าน 165 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเงิน จาก กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางอัมรินทร์ ปินกันทา
ตำแหน่ง : หัวหน้าสายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,10:02  อ่าน 174 ครั้ง
รายละเอียด..