โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเงิน จาก กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางผ่องศรี กมูลธง
ตำแหน่ง : ครูผู้สอนวิชา ภาษาไทย ชั้น ป.6
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,09:59  อ่าน 183 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับทอง จาก กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางอุไร อินธรรมขันธ์
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นอนุบาล 3/4
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,09:53  อ่าน 160 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับทอง จาก กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสุชาดา แซ่ตง
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,09:40  อ่าน 151 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับทอง จาก กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางศรีวรรณ ชัวศิริกุล
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถม
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2561,16:35  อ่าน 155 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับเกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกรรณิกา พิมพิรัตน์
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ห้องสมุด
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2561,10:15  อ่าน 175 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับเกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67
ชื่ออาจารย์ : นางปราณี ปัญญา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,13:22  อ่าน 186 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับเกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67
ชื่ออาจารย์ : นางทัศนี ศรีบุญเรือง
ตำแหน่ง : หัวหน้าสายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,13:20  อ่าน 178 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับเกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67
ชื่ออาจารย์ : นางผ่องศรี กมูลธง
ตำแหน่ง : ครูผู้สอนวิชา ภาษาไทย ชั้น ป.6
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,13:17  อ่าน 464 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับเกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67
ชื่ออาจารย์ : นายอนุพงษ์ คำปัน
ตำแหน่ง : ครูผู้สอนวิชา ดนตรีและทัศนศิลป์
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,13:12  อ่าน 173 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับเกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67
ชื่ออาจารย์ : นางรุ่งทิพย์ มาโนชญ์
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,13:11  อ่าน 179 ครั้ง
รายละเอียด..