โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นของคุรุสภา ประเภท ผู้ปฏิบัติงานการสอนดีเด่น ระดับอำเภอ ปีการศึกษา 2537
ชื่ออาจารย์ : นายมติพันธ์ ปัญญา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานวิชาการ
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2559,08:46  อ่าน 210 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นระดับประถมศึกษาของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำพูน ประจำปีการศึกษา 2558
ชื่ออาจารย์ : นางศรีวรรณ ชัวศิริกุล
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถม
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2559,14:56  อ่าน 218 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยแบบง่ายระดับทอง (ระดับปฐมวัย)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนงคราญ ธิน่าน
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2558,13:44  อ่าน 510 ครั้ง
รายละเอียด..