โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2557 ระดับจังหวัด ได้รับรางวัลชมเชยระดับประถมศึกษา
ชื่อนักเรียน : ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2557,10:41   อ่าน 400 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียน ป.6 สอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนวชิราลัย
ชื่อนักเรียน : นักเรียน ป.6 สอบเข้าศึกษาต่อ
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2557,23:02   อ่าน 585 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียน ป.6 สอบเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ชื่อนักเรียน : นักเรียน ป.6 สอบเข้าศึกษาต่อ
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2557,23:01   อ่าน 1122 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียน ป.6 สอบเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
ชื่อนักเรียน : นักเรียน ป.6 สอบเข้าศึกษาต่อ
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2557,23:01   อ่าน 606 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียน ป.6 สอบเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนดาราวิทยาลัย
ชื่อนักเรียน : นักเรียน ป.6 สอบเข้าศึกษาต่อ
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2557,23:00   อ่าน 1069 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียน ป.6 สอบเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
ชื่อนักเรียน : นักเรียน ป.6 สอบเข้าศึกษาต่อ
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2557,22:59   อ่าน 753 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียน ป.6 สอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557
ชื่อนักเรียน : นักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2557,22:59   อ่าน 1458 ครั้ง
ชื่อผลงาน : พิธีมอบรางวัล โครงการ การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวรัชญะ วัชโรทยางกูร
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2557,22:56   อ่าน 367 ครั้ง