โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การแข่งขัน Spelling bee ระดับ ป.1-3 (เหรียญทอง 1)
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนวรรธน์ โค้วตระกูล
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2557,14:10   อ่าน 731 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันมารยาทไทย ระดับ ป.4-6 (เหรียญทอง 1)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอมรรัตน์ ควรชม,เด็กชายปุณณพัฒน์ ภาณุมนต์วาที
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2557,14:09   อ่าน 1028 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ป.1-3 (เหรียญทอง1)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปรวีย์ ทะไชย
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2557,14:07   อ่าน 932 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันสวดมนต์แปล ระดับ ป.4-6 (เหรียญทอง1)
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2557,12:10   อ่าน 832 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการอ่านออกเสียง ระดับ ป.1-3 (เหรียญทอง 1)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกัญญาณัฐ นาคี
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2557,12:06   อ่าน 714 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.1 – 3 และระดับ ป.4-6 (เหรียญทอง 1)
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอภิชาติ โชคธนศาลสมบัติ , เด็กชายวรัชญะ วัชโรทยางกูร
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2557,15:09   อ่าน 1017 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน : กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2557,15:52   อ่าน 839 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันพะเยา เจ เทควันโด โอเพ่น แชมเปี้ยนชิพ
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนภัทร เดชหาญ
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2557,07:57   อ่าน 599 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวรัชญะ วัชโรทยางกูร
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2557,07:55   อ่าน 565 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2557 ระดับจังหวัด ได้รับรางวัลชมเชยระดับประถมศึกษา
ชื่อนักเรียน : ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2557,10:41   อ่าน 588 ครั้ง