โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1 - ป.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ
ชื่อนักเรียน : เด็กชายจอนมารี ชาดราช รามอส เชสเพเน
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2559,14:51   อ่าน 100 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ป.1 - ป.6 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ที่ จ.ลำปาง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงรติกานต์ มูลธิจันทร์
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2559,14:47   อ่าน 147 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1 - ป.3 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ที่ จ.ลำปาง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงรัตนาวดี ยาขม
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2559,14:28   อ่าน 171 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทำน้ำพรีก ผักสด เครื่องเคียง ป.4 - ป.6 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ที่ จ.ลำปาง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพัณณิตา ยอดมูลดี เด็กหญิงวิลาสิณีย์ ปันทะแค และเด็กหญิงนันท์นภัส ฟักทอง
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2559,18:21   อ่าน 159 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4 - ป.6 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ที่ จ.ลำปาง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพิมมาดา มาเขียว เด็กหญิงนีรพัฒน์ ปัญญาวีระวงศ์ และเด็กหญิงวชิรญาณ์ ที่ปรึกษา
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2559,18:15   อ่าน 150 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4 - ป.6 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ที่ จ.ลำปาง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพินทุกานต์ บุญเทพ
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2559,17:42   อ่าน 177 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4 - ป.6 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ที่ จ.ลำปาง
ชื่อนักเรียน : เด็กชายนวพร จิตนารินทร์
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2559,17:37   อ่าน 166 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1 - ป.3 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ที่ จ.ลำปาง
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธีระโชติ ฟูใจ
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2559,17:33   อ่าน 154 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4 - ป.6 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ที่ จ.ลำปาง
ชื่อนักเรียน : เด็กชายนนทพัฒน์ สายเครื่อง เด็กหญิงฐิติชญา คำธิตา และเด็กหญิงญาณิสา ธรรมานุพัฒน์
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2559,17:21   อ่าน 271 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอ่านเอเรื่องตามแนว PIZA ป.4 - ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกฤตธรรศ แก้วยองผาง
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2559,17:04   อ่าน 123 ครั้ง