โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงภัทรนันท์ สุธรรมยะ
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,11:45   อ่าน 146 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธรรมสรณ์ สุขสาร
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,11:44   อ่าน 160 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงเกวลิน มูลศรี
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,11:44   อ่าน 171 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธีร์ธวัช ส่องเมืองสุข
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,11:43   อ่าน 147 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอภิชาติ โชคธนสารสมบัติ
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,11:42   อ่าน 240 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนวรรธน์ พุฒิพิพัฒนสกุล
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,11:42   อ่าน 137 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณัฏฐนันท์ ใจกลางดุก
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,11:24   อ่าน 140 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพิตรานรี วงค์วิราช
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,11:20   อ่าน 149 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธรรมสรณ์ สุขสาร
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,11:19   อ่าน 149 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวรัชญา สุภาษี
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,11:18   อ่าน 153 ครั้ง