โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-6 (เหรียญทอง 1)
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2557,14:39   อ่าน 963 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันจัดพานพุ่ม ระดับ ป.4-6 (เหรียญทอง 1)
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2557,14:49   อ่าน 390 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันรำยงมาตรฐาน ระดับ ป.1-6 (เหรียญทอง 1)
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2557,14:47   อ่าน 368 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันแอโรบิค ระดับ ป.4-6 (เหรียญทอง 1)
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2557,14:37   อ่าน 353 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ระดับ อ.1 - 3 (เหรียญทอง 1)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณัฐนภัสสธ์ ระดาพันธ์,เด็กหญิงพัฒนันธี อาทิตย์,เด็กชายณัฐภาคย์ จินะกาศ
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2557,14:36   อ่าน 496 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-6 (เหรียญทอง 1)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนันท์นภัส วงศ์วิวัฒน์,เด็กหญิงชญานิษฐ์ แก้วกองเครือ,เด็กหญิงนภาภัทร จงแจ่งฟ้า
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2557,14:32   อ่าน 640 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันจัดสวนถาด
ชื่อนักเรียน : เด็กฃายอภิทักข์ นันทกิจวัฒนากูล,เด็กชายศิวาดล วินาวา,เด็กชายศิริพันธ์ ไชยสุ
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2557,14:30   อ่าน 407 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันประติมากรรม ระดับ ป.1-3 (เหรียญทอง 1)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงรินรดา ณะลุนลี,เด็กหญิงอภิญญา แก้วมุกดา,เด็กหญิงเจนจิรา ไชยพฤกษ์
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2557,14:27   อ่าน 634 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันร้องเพลงสากลหญิง ระดับ ป.1-6 (เหรียญทอง 1)
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2557,14:35   อ่าน 498 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ป.4-6 (เหรียญทอง 1)
ชื่อนักเรียน : เด็กชายนนทพัทธ์ นนท์ธีระธนากุล
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2557,14:33   อ่าน 1040 ครั้ง