โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.4-6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพินทุกานต์ บุญเทพ
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2559,13:48   อ่าน 317 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4-6
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2559,14:57   อ่าน 356 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้น ป.1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุภัสสรา เข็มลาด เด็กหญิงปรวีร์ ทะไชย และเด็กหญิงธิตาพร เจริญไธสงค์
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2559,10:59   อ่าน 1127 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4-6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพิมมาดา มาเขียว เด็กหญิงนีรพัฒน์ ปัญญาวีระวงศ์ และเด็กหญิงวชิรญาณ์ ที่ปรึกษา
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2559,10:54   อ่าน 354 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันการทำอาหาร น้ำพริก ผักสดและเครื่องเคียง ระดับชั้น ป.4-6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพัณณิตา ยอดมูลดี เด็กหญิงวิลาสิณีย์ ปันทะแค และเด็กหญิงนันท์นภัส ฟักทอง
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2559,10:52   อ่าน 388 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ( การแต่งกลอนสี่ ) ระดับชั้น ป.4-6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพรธิตา กล้าแข็ง และเด็กหญิงพิมพ์ชนก ขาวะนา
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2559,10:45   อ่าน 824 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้น ป.4-6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายนนทพัฒน์ สายเครื่อง เด็กหญิงฐิติชญา คำธิตา และเด็กหญิงญาณิศา ธรรมานุพัฒน์
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2559,10:41   อ่าน 1921 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ป.4-6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกฤตธรรศ แก้วยองผาง
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2559,10:34   อ่าน 888 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายนวพร จิตนารินทร์
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2559,10:30   อ่าน 274 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ป.1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวชิรญาณ์ ปวนหนอง
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2559,10:26   อ่าน 441 ครั้ง