โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : สอบ O-NET วิชาภาษาไทย ได้ 90.00 คะแนน เป็นอันดับที่ 1 ของเขตพื้นที่การศึกษาฯ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอัญชลี เสถะรักษ์
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2559,04:48   อ่าน 251 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 95.00 คะแนน อันดับที่ 2 ของเขตพื้นที่การศึกษาฯ
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณธรรศ คาดคำฟู
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2559,04:43   อ่าน 233 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 90.00 คะแนน อันดับที่ 3 ของเขตพื้นที่การศึกษาฯ
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกษิเดช รวมสุข
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2559,04:19   อ่าน 247 ครั้ง
ชื่อผลงาน : O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณัชชา บริบูรณ์
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2559,16:57   อ่าน 273 ครั้ง
ชื่อผลงาน : TOP-TEN : O-NET 2015 สอบวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวรัชญะ วัชโรทยางกูร
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2559,16:30   อ่าน 302 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันการขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.1-6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงภัทรนันท์ สุธรรมยะ
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2559,14:00   อ่าน 256 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันการขับร้องเพลงสากลชาย ระดับชั้น ป.1-6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายจอนมารี ชาดราช รามอส เชสเพแน
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2559,13:58   อ่าน 276 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ระดับชั้น ป.1-6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงภัทรวดี แปงกันทา
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2559,13:55   อ่าน 256 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย ระดับชั้น ป.1-6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายฮิโรมุ อิชิคาวา
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2559,13:54   อ่าน 259 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันเดี่ยว ขิม 7 หย่อง ระดับชั้น ป.1-6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงรติกาต์ มูลธิจันทร์
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2559,13:50   อ่าน 255 ครั้ง