โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ป.1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวชิรญาณ์ ปวนหนอง
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2559,10:26   อ่าน 258 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจิตราธัญญ์ คำเตจา
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2559,10:20   อ่าน 156 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธีระโชติ ฟูใจ
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2559,10:18   อ่าน 143 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณภัทร ใจกลางดุก เด็กชายโรจนัสถ์ สุวรรณเรือง และเด็กชายพันธ์มนัส กิติเรืองแสง
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2559,10:16   อ่าน 112 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3 และชั้น ป.4-6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงรัตนาวดี ยาขม และเด็กหญิงนลัทพร ไชยพูน
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2559,10:14   อ่าน 130 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันการเดินทรงตัว โยนบอลและผูกเงื่อน ระดับชั้น ป.1- 3
ชื่อนักเรียน : ลูกเสือสำรอง ( ดาวดวงที่ 3 )
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2559,12:58   อ่าน 198 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศที่ 1 ฮ่ำกะโลง ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2559,10:55   อ่าน 161 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันคัดลายมือ
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ปรวีร์ ทะไชย
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2559,10:46   อ่าน 485 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แข่งขันวาดภาพรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกรกนก การะเกตุ
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2559,09:22   อ่าน 228 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แข่งขันวาดภาพรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพินทุกานต์ บุญเทพ
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2559,09:20   อ่าน 613 ครั้ง