โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ป.1 - ป.6 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ที่ จ.ลำปาง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงรติกานต์ มูลธิจันทร์
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2559,14:47   อ่าน 299 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1 - ป.3 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ที่ จ.ลำปาง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงรัตนาวดี ยาขม
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2559,14:28   อ่าน 348 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทำน้ำพรีก ผักสด เครื่องเคียง ป.4 - ป.6 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ที่ จ.ลำปาง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพัณณิตา ยอดมูลดี เด็กหญิงวิลาสิณีย์ ปันทะแค และเด็กหญิงนันท์นภัส ฟักทอง
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2559,18:21   อ่าน 313 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4 - ป.6 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ที่ จ.ลำปาง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพิมมาดา มาเขียว เด็กหญิงนีรพัฒน์ ปัญญาวีระวงศ์ และเด็กหญิงวชิรญาณ์ ที่ปรึกษา
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2559,18:15   อ่าน 285 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4 - ป.6 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ที่ จ.ลำปาง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพินทุกานต์ บุญเทพ
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2559,17:42   อ่าน 359 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4 - ป.6 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ที่ จ.ลำปาง
ชื่อนักเรียน : เด็กชายนวพร จิตนารินทร์
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2559,17:37   อ่าน 417 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1 - ป.3 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ที่ จ.ลำปาง
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธีระโชติ ฟูใจ
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2559,17:33   อ่าน 312 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4 - ป.6 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ที่ จ.ลำปาง
ชื่อนักเรียน : เด็กชายนนทพัฒน์ สายเครื่อง เด็กหญิงฐิติชญา คำธิตา และเด็กหญิงญาณิสา ธรรมานุพัฒน์
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2559,17:21   อ่าน 478 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอ่านเอเรื่องตามแนว PIZA ป.4 - ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกฤตธรรศ แก้วยองผาง
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2559,17:04   อ่าน 245 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1 - ป.6
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้น ป.1-6
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2559,16:58   อ่าน 282 ครั้ง