โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1 - ป.6
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้น ป.1-6
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2559,16:58   อ่าน 170 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ป.4 - ป.6
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2559,16:51   อ่าน 121 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงินการแข่ขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1 - ป.3
ชื่อนักเรียน : ลูกเสือสำรอง ( ดาวดวงที่ 3 ) ชั้น ป.3
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2559,15:56   อ่าน 145 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1 - ป.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจิตราธัญญ์ คำเตจา
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2559,15:44   อ่าน 141 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1 - ป.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธิตาพร เจริญไธสงค์ เด็กหญิงสุภัสสรา เข็มลาด และเด็กหญิงปรวีร์ ทะไชย
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2559,15:41   อ่าน 296 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมการแข่งขันการอ่านเอาเรื่องตามแนว PIZA ป.1 - ป.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวชิรญาณ์ ปวนหนอง
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2559,15:36   อ่าน 155 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษได้ 82.50  คะแนน   เป็นอันดับที่ 4  ของเขตพื้นที่การศึกษาฯ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกัลยลักษณ์  เฉยแสวง
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2559,05:07   อ่าน 106 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบ O-NET วิชาภาษาไทย ได้ 90.00  คะแนน   เป็นอันดับที่ 4  ของเขตพื้นที่การศึกษาฯ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนภัส  พลสามารถ
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2559,05:05   อ่าน 95 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 90.00 คะแนน เป็นอันดับที่ 3 ของเขตพื้นที่การศึกษาฯ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณิชานภัส ยาวีระ
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2559,05:01   อ่าน 91 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 90.00 คะแนน เป็นอันดับที่ 3 ของเขตพื้นที่การศึกษาฯ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปภานภัส ยาวีระ
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2559,04:57   อ่าน 120 ครั้ง