โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : สามารถสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณภัทร ใจกลางดุก
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2559,12:50   อ่าน 352 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สามารถสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อนักเรียน : เด็กชายนวพร จิตนารินทร์
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2559,12:49   อ่าน 322 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สามารถสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงรวินันท์ เสนาวารี
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2559,11:35   อ่าน 287 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สามารถสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อนักเรียน : เด็กชายศุภโชค สุนันต๊ะ
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2559,11:34   อ่าน 287 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สามารถสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อนักเรียน : เด็กชายสิทธิพงษ์ ยศพิมสาร
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2559,11:33   อ่าน 343 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันแอโรบิก ป.1 - ป.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
ชื่อนักเรียน : ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2559,15:40   อ่าน 307 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1 - ป.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ
ชื่อนักเรียน : เด็กชายฮิโรมุ อิชิคาวา
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2559,14:56   อ่าน 336 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1 - ป.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงภัทรวดี แปงกันทา
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2559,14:55   อ่าน 313 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1 - ป.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงภัทรนันท์ สุธรรมยะ
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2559,14:53   อ่าน 275 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1 - ป.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ
ชื่อนักเรียน : เด็กชายจอนมารี ชาดราช รามอส เชสเพเน
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2559,14:51   อ่าน 238 ครั้ง